homeopathie abcoude amsterdam facebook
homeopathie abcoude amsterdam netje reezigt

Registraties


Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)


Dit is de beroepsvereniging van professionele klassiek homeopaten. Om als klassiek homeopaat geregistreerd te kunnen worden bij de NVKH moet je aan bepaalde eisen en voorwaarden voldoen, zoals een gedegen opleiding en hoge kwaliteitsnormen betreffende na- en bijscholing, beroepsethiek en praktijkvoering.

Verzekeraars hebben als voorwaarde voor vergoeding dat de homeopaat aangesloten moet zijn bij een professionele beroepsvereniging. De NVKH voldoet aan die voorwaarde. Netje Reezigt is geregistreerd bij de NVKH onder nummer 04-1035.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)


Netje Reezigt is ingeschreven als Registertherapeut BCZ onder licentienummer 170363R.

AGB-zorgverlenerscode: 90-024478

AGB-praktijkcode: 90-003319

KvK: 30265036