homeopathie abcoude amsterdam facebook
homeopathie abcoude amsterdam netje reezigt

Vergoeding


Netje Reezigt is geregistreerd bij de beroepsvereniging van klassiek homeopaten, de NVKH, onder nummer 04-1035 en ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RZGB) met licentienummer 170363R. Op basis van deze registraties vergoeden de meeste verzekeringen de homeopathische behandeling, in het aanvullende pakket.

Informeer van tevoren even bij de verzekering wat de vergoeding is.

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor het maken van een afspraak.